Des te preciezer het werk moet zijn des te meer plezier heb ik..